Już od przyszłego roku zwiększenie finansowania na ochronę zdrowia

Projekt ustawy zakłada m.in. możliwość otrzymania dotacji przez NFZ na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych podmiotom uprawnionym do świadczeń np. dzieciom do 18. roku życia pod warunkiem posiadania obywatelstwa polskiego oraz na finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w wykazie ministra zdrowia w drodze rozporządzenia. Określono również wysokość środków finansowych, które będą przeznaczane na ochronę zdrowia w latach 2018-2024.

Należy dodać, że minister zdrowia, wydając powyższe rozporządzenie powinien kierować się takimi przesłankami jak: konieczność zapewnienia dostępności do określonych świadczeń, z uwzględnieniem list oczekujących, rodzaj świadczeń z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, a także wnioski płynące z mapy potrzeb zdrowotnych.

W projekcie ustawy wskazano również, że na finansowanie ochrony zdrowia przeznaczać się będzie corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto. Projektodawca określił jednak, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia w latach 2018-2024 nie może być niższa niż:

1) 4,67% produktu krajowego brutto w 2018 r.,

2) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.,

3) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.,

4) 5,22% produktu krajowego brutto w 2021 r.,

5) 5,41% produktu krajowego brutto w 2022 r.,

6) 5,60% produktu krajowego brutto w 2023 r.,

7) 5,80% produktu krajowego brutto w 2024 r.

Proponuje się wejście w życie projektu ustawy z dniem 1.1.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności