Jest projekt prawa holdingowego

W świetle obecnie obowiązujących przepisów każdy podmiot grupy powinien dążyć do własnych korzyści, a niekoniecznie starać się, by zysk osiągnęła cała grupa - spółka matka, jeśli chciałaby zmobilizować „córki” do bardziej skoordynowanych działań, to nie ma możliwości wydawania wiążących poleceń jej zarządowi. Dlatego o potrzebie zmian w prawie dyskutowano już od wielu lat.

Projekt zawiera dwie grupy rozwiązań: pierwsze ułatwią zarządzanie grupą spółek przez spółkę dominującą, a drugie mają służyć ochronie spółek zależnych, jej mniejszościowych wspólników oraz wierzycieli.

Jakie mechanizmy ułatwią zarządzanie? Spółka dominująca:

- będzie miała prawo dawania wiążących poleceń „córkom”,

- uzyska pełny dostęp do informacji o spółkach zależnych oraz

- rada nadzorcza „matki” będzie sprawowała nadzór nad „córkami” przy realizacji wspólnej strategii gospodarczej całej grupy.

Ochronie spółek zależnych będą z kolei służyły:

- możliwość odmowy wykonania wiążącego polecenia w określonych przypadkach,

- obowiązek zrekompensowania szkody poniesionej przez spółkę zależną jeśli zastosuje się do wiążących poleceń,

- prawo do wyrównania zmniejszonej wartości udziałów czy akcji należących do wspólników mniejszościowych spółki zależnej stosującej się do wiążących poleceń spółki dominującej,

- możliwość wyjścia ze spółki córki przez jej wspólników mniejszościowych.

Możliwość dostępu do informacji o spółce zależnej koniecznie trzeba wprowadzić w nowych przepisach. W przeciwnym razie dostęp byłby wykluczony albo ograniczony z mocy przepisów ogólnych o spółce z o.o., czy spółce akcyjnej – piszą projektodawcy.

Według nowych przepisów nie trzeba będzie tworzyć sformalizowanej struktury grupy spółek. Wystarczy, że w spółce dominującej będą zapadały kluczowe decyzje – to rozwiązanie prostsze i praktyczniejsze. Dlatego rada nadzorcza „matki” będzie mogła wykonywać stały nadzór nad „córkami”, czyli stale żądać przedstawienia jej określonych dokumentów i udzielenia informacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności