Jest plan kontroli firm audytorskich

Do zadań PANA należy m.in. przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich w zakresie dotyczącym badań ustawowych, przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich w zakresie dotyczącym usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Z listy, która jest załącznikiem do uchwały Rady Agencji wynika, że badaniu zostanie w tym czasie poddanych 248 instytucji. Wśród nich są także największe firmy audytorskie, m.in. Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers czy KPMG.

Zgodnie z informacją na stronie PANA, w okresie stanu pandemii, kontrole mają być przeprowadzane zdalnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kontrolerzy będą przebywać w siedzibie Agencji i kontaktować się zdalnie z kontrolowaną firmą audytorską.

Kontrola firmy audytorskiej w siedzibie PAN jest możliwa po uzyskaniu zgody tej firmy. W przypadku zdalnego przeprowadzania kontroli (sposób przewidziany w art. 106 ustawy COVID-19) doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, imiennego upoważnienia udzielonego osobie kontrolującej, zawiadomienia o zakończeniu kontroli może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a dowodem doręczenia jest transmisja danych.

Pełną listę firm można znaleźć na stronie www.pana.gov.pl. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności