Jeśli spółka nic nie płaci, a ma korzyść, zainteresuje fiskusa

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa w sporze o podatkowe konsekwencje użyczenia.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która wraz z kilkoma zależnymi tworzyła podatkową grupę kapitałową z branży energetycznej. Wyjaśniła, że jej działalność w wielu przypadkach nie może być prowadzona wyłącznie na nieruchomościach oraz przy użyciu składników majątku stanowiących jej własność. Stąd zawiera umowy użyczenia jako biorący nieodpłatnie do używania. Firma tłumaczyła, że przedmiotem umów użyczenia są grunty, budynki, lokale, a także urządzenia, np. linie kablowe, transformatory itp.

Zapytała, czy zawarcie umowy użyczenia w celu korzystania z nieruchomości albo innych obiektów spowoduje po jej stronie przychód opodatkowany CIT.

Fiskus odpowiedział, że tak. W jego ocenie po stronie spółki wystąpi przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy, polegający na tym, że nie będzie zobowiązana płacić za prawo do korzystania z cudzej nieruchomości czy rzeczy. W konsekwencji będzie musiała rozpoznać przychód z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Nieodpłatnego świadczenia i przychodu u spółki nie dopatrzył się za to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Ostatecznie jednak to korzystne rozstrzygnięcie podważył NSA. Co prawda przyznał, że pojęcie nieodpłatnych świadczeń budzi wątpliwości, niemniej skład orzekający opowiedział się za wykładnią, że pojęcie nieodpłatnych świadczeń w podatkach należy traktować szerzej niż w prawie cywilnym.

Jak tłumaczył sędzia NSA Tomasz Zborzyński, umowa użyczenia, która z zasady jest nieodpłatna na gruncie podatkowym, rodzi przychód z nieodpłatnych świadczeń. NSA zaznaczył, że każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Możliwe są bowiem przypadki, gdy w takiej umowie pojawi się element wzajemności. Wtedy będzie ona miała charakter częściowo odpłatny. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 1546/15
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności