Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta: Teleporada to dziś bardzo dobre rozwiązanie, ale niedopuszczalne jest zamknięcie drzwi przychodni dla pacjentów, którzy wymagają osobistej wizyty.