Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska

W 2017 r. pod poz. 2490 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

Określa ono, w dwóch załącznikach, jednostkowe stawki opłaty za:

 • gazy lub pyły wprowadzane do powietrza (nr 1);
 • umieszczenie odpadów na składowisku (nr 2).

Przykładowe jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza (w zł/kg) wynoszą m.in.:

 • azbest - 381,36;
 • dwutlenek węgla (w zł/Mg) - 0,29;
 • dwutlenek siarki - 0,53;
 • pyły węglowo-grafitowe, sadza - 1,47;
 • tlenek węgla - 0,11;
 • węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne - 1,44;
 • wodorofluorowęglowodory - 30,19;
 • rtęć - 190,68.

Natomiast Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (w zł/Mg) wynoszą:

 • napełnianie zbiorników z dachem stałym - 5,95;
 • opróżnianie zbiorników z dachem pływającym - 0,35;
 • napełnianie zbiorników podziemnych - 3,16;
 • napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw - 3,16;
 • napełnianie cystern kolejowych - 2,44;
 • napełnianie cystern samochodowych - 1,72;
 • napełnianie zbiorników pojazdów - 3,52.

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW (dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane) opalanych:

 • węglem kamiennym - 17,80-34,51 zł/Mg;
 • koksem - 23,68-27,22 zł/Mg;
 • drewnem - 4,55 zł/Mg;
 • olejem - 9,07-18,33 zł/Mg;
 • paliwem gazowym - 1,81 zł/Mg lub 941,01-1681,48 zł/106 m3. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności