Jednolity dzień podatkowy dla zapłaty podatków do JST

W projekcie zaproponowano wprowadzenie jednego, uniwersalnego terminu na rozliczenie wszystkich podatków, a więc ustanowienie tzw. „dnia podatkowego” w ostatnim dniu następnego miesiąca. Ma to dotyczyć także składek na ubezpieczenia społeczne.

Projekt zakłada, że jeden termin obowiązywałby dla rozliczenia następujących danin publicznoprawnych: PIT, CIT, VAT, PCC, ZUS, KRUS, podatków: akcyzowego, od wydobycia niektórych kopalin, od niektórych instytucji finansowych, od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportu, a także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zdaniem projektodawców, w wyniku zmian, podatnicy otrzymają więcej czasu na rozliczenie podatków, a więc odpowiednio więcej czasu na zebranie dokumentacji koniecznej do tego rozliczenia. W praktyce, podatnicy unikną m.in. konieczności składania korekt deklaracji podatkowych pierwotnie złożonych na podstawie niekompletnej dokumentacji podatkowej (w celu zachowania terminu podatkowego). Jak chcą autorzy projektu, nowelizacja jest korzystna także dla administracji podatkowej, która otrzyma od podatnika informację podatkową lepszej jakości. Wreszcie, przesunięcie terminów podatkowych na koniec miesiąca powinno pozytywnie wpłynąć na płynność finansową firm.

Obecnie projekt nowelizacji jest na etapie I czytania w Sejmie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności