Jednolite wzory formularzy w zakresie podatków lokalnych, tj. w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym

Ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) zostały wprowadzone zmiany dotyczące ujednolicenia formularzy deklaracji podatkowych dla podatków lokalnych, w tym podatków od nieruchomości, leśnego oraz rolnego.

Celem wprowadzonych zmian było ujednolicenie wzorów formularzy: informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny - składanych przez podatników podatku rolnego, wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - składanych przez podatników podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego - składanych przez podatników podatku leśnego.

W obecnym stanie prawnym do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny upoważnione są rady gmin. W konsekwencji nie ma jednolitego wzoru tych formularzy. Same gminy decydują także o możliwości składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednak po wprowadzeniu zmian w ustawach dotyczących podatków lokalnych, które zaczną obowiązywać od 1.7.2019 r., formularze tych deklaracji podatkowych zostaną ujednolicone. Minister Finansów został upoważniony do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji podatkowych w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości.

Ponadto wprowadzono powszechną możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji na opłatę reklamową;

2) informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny;

3) informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności