Jeden może zapłacić za wszystkich

Ministerstwo Finansów nie wprowadzi zmian w przepisach regulujących solidarny obowiązek podatkowy współwłaścicieli.

To odpowiedź na interpelację posła Jacka Sasina nr 13206. Napisał on, że docierają do niego sygnały o problemach wynikających ze stosowania obowiązujących przepisów. Chodzi o sytuacje, w których nieruchomością zarządza jeden ze współwłaścicieli, nie respektując praw własności pozostałych. Zdarza się, że efektem działań zarządzającego jest wyburzenie nieruchomości lub doprowadzenie ich do ruiny. Wówczas podatnicy, którzy nie mogli zarządzać swoją własnością z przyczyn od nich niezależnych, ponoszą odpowiedzialność finansową (podatkową), mimo iż za zaistniały stan rzeczy nie ponoszą odpowiedzialności.

Ministerstwo odpowiedziało, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Podobne zasady obowiązują w przepisach o podatku rolnym i podatku leśnym. Każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata dokonana przez jednego bądź kilku ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty (na podstawie art. 366 § 1 kodeksu cywilnego).

Reguły te wynikają z istoty współwłasności, zgodnie z którą własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 KC).

Ministerstwo nie zamierza zmieniać tych zasad.

„Żadne argumenty nie przemawiają za wyłączeniem stosowania zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (posiadaczy) za zobowiązanie w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, z uwagi na trudności w osiągnięciu porozumienia w zarządzaniu nieruchomością wspólną przez wspólników" – napisał wiceminister Wiesław Janczyk.

Zaznaczył, że każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Może też złożyć wniosek do organu podatkowego o umorzenie zaległości w całości lub części wraz z odsetkami.

—mpa
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności