Jakie obowiązki dla organów rządowych i samorządowych wprowadziła ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium?

W obszernym uzasadnieniu do ustawy zaprezentowano liczne przykłady i statystyki dotyczące zachorowań na nowotwór skóry, który może być również spowodowany przez nadmierne korzystanie ze sztucznych promieni UV. Zwłaszcza narażone są osoby młode, gdyż „skóra osób młodych nie jest jeszcze w pełni dojrzała (komórki macierzyste znajdują się bliżej powierzchni skóry niż u osób dorosłych), co znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe skóry” (uzasadnienie do ustawy, druk 1651).

Ustawa wprowadziła nowe obowiązki zarówno dla organów administracji rządowej, jak również organów jednostek samorządu terytorialnego. Szczególną rolę przypisano Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innym organom w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach.

Do zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego należy podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium. Działania te obejmują w szczególności:

1) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

2) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;

3) leczenie osób uzależnionych od solarium;

4) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

Jak zatem widać z powyższego, działania tych organów powinny być skierowane wobec osób korzystających z usług solariów tak, aby szkodliwe skutki sztucznych promieni UV były jak najmniejsze.

Zupełnie inną funkcję ustawodawca przypisał Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innym organom (dalej jako PIS), których kompetencje dotyczą stricte podmiotów prowadzących solaria. Mają one prawo kontrolować przestrzeganie zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy (zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium), w art. 5 ustawy (zakaz udostępniania solarium osobom poniżej 18. roku życia), a także spełnianie obowiązków, nałożonych w art. 6 (umieszczenie w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje o treści: „Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia [art. 5 ust. 1 ustawy z 15.9.2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium] oraz o ryzyku związanym z korzystania z solarium).

Wykonując swoje uprawnienia kontrolne, PIS ma prawo nałożyć karę pieniężną w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł. Ustawa wejdzie w życie 16.2.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności