Jakich faktur dotyczy obowiązkowy split payment

Klient złożył zamówienie na towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na kwotę brutto 24 tys. zł. W związku z tym, że wpłacił dwie zaliczki w kwotach 7 tys. zł oraz 8 tys. zł, wystawiliśmy dwie faktury zaliczkowe na te kwoty oraz fakturę końcową na kwotę 9 tys. zł. Czy faktury te powinny być oznaczone przez nas wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”?

Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (zob. dodany art. 108a ust. 1a ustawy o VAT). Towarzyszyło temu m.in. wprowadzenie obowiązku oznaczania niektórych faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT wynika, że obowiązek ten istnieje, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki, tj.:

  • faktura wystawiana jest na rzecz podatnika (tj. podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu VAT);
  • faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT;
  • faktura wystawiana jest na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 tys. zł.

Pojawia się pytanie, jakie kwoty uznać należy za kwotę należności ogółem na fakturach zaliczkowych oraz fakturach końcowych wystawianych po wystawieniu faktur zaliczkowych. Według mnie są to odpowiednio: kwota otrzymanej całości lub części zapłaty (w przypadku faktur zaliczkowych) oraz suma wartości towarów lub usług pomniejszona o wartość otrzymanych części zapłaty (w przypadku faktur końcowych wystawianych po wystawieniu faktur zaliczkowych). W omawianym przypadku kwoty te wynoszą, odpowiednio: 7 tys. zł, 8 tys. zł oraz 9 tys. zł, a więc żadna z nich nie przekracza 15 tys. zł. W konsekwencji uważam, że w przedstawionej sytuacji żadna z wystawionych faktur nie musiała zostać oznaczona wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.

Zastrzec jednak pragnę, że kwestia ta nie jest całkowicie oczywista, a jednocześnie nie są mi znane żadne wyjaśnienia organów podatkowych jej dotyczące. Kwestii tej nie wyjaśnił także minister finansów w objaśnieniach z 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności. W konsekwencji na razie nie wiadomo, czy organy podatkowe podzielają zaprezentowane stanowisko. ©℗

Podstawa prawna

art. 106e ust. 1 pkt 18a oraz art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

Tomasz Krywan doradca podatkowy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności