Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 67% Polaków uważa, że jest narażona na niebezpieczeństwo w pracy. Mimo tego, ponad połowa (blisko 60%) przebadanych osób lekceważy potencjalne niebezpieczeństwa uważając, że w pracy nic złego im się nie przydarzy. Osoby te czują się bezpieczniej, niż wynikałoby to z ryzyka zawodowego oszacowanego dla ich stanowisk pracy.

Jak widać, wiele jest jeszcze do zrobienia, aby wiedza na temat zagrożeń i zasad bezpieczeństwa była zadowalająca. Uwaga ta dotyczy nie tylko pracowników, ale jakże często także i pracodawców.