Na terenie Unii Europejskiej, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie Cyfrowego Zielonego Certyfikatu. Dokument powszechnie nazywany paszportem szczepionkowym. Ma pozwolić zweryfikować szczepienie lub negatywny wynik testu na COVID-19 lub bycie ozdrowieńcem danej osoby. Europejski paszport ma uwzględniać jedynie szczepienia preparatami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków. Zgodnie z oświadczeniem Komisji Europejskiej paszport ma być łatwy w użytkowaniu, bezpieczny i niedyskryminujący.

W innych częściach świata również prowadzone są dyskusje się nad wprowadzeniem paszportów szczepionkowych lub już je wprowadzono. W Chinach wprowadzono paszport szczepionkowy dla turystów wewnętrznych. Przewoźnicy lotniczy, jedna z najbardziej poszkodowanych branż przez pandemię, lobbuje za opracowaniem federalnych rozwiązań w Stanach Zjednoczonych, które miałyby pomóc w podróżowaniu. Również prywatne firmy chcą skorzystać z korzyści jakie niosą ze sobą paszporty szczepionkowe, niektóre planują wprowadzić odpowiednie wewnętrzne rozwiązania.

W większości głosy odnoszą się pozytywnie do pomysłów wprowadzenia do obiegu paszportu szczepionkowego. Można jednak również usłyszeć głosy zaniepokojenia. Obawy związane są z wykorzystaniem danych zdrowotnych w celu uzyskania dostępu do niektórych usług. Włoski organ ochrony danych wskazał, że dane dotyczące szczepień są danymi wrażliwymi, a ich wyciek lub inne niewłaściwe wykorzystanie może mieć poważne konsekwencje dla życia i na podstawowe prawa osób.

Przy tworzeniu paszportów szczepionkowych warto korzystać z zasad stosowanych w ochronie danych. Tak by dane zebrane w paszportach szczepionkowych były bezpieczne, rozliczalne oraz aktualne. Przydatna może okazać się koncepcja oceny skutków. Przy jej wykorzystaniu, ocenia się jakie informacje są niezbędne, w jaki sposób będą one przechowywane oraz udostępniane, jak również, przez jaki czas będą dostępne i kto będzie miał do niech dostęp.

Dane w paszporcie powinny zostać ograniczone do minimum i zawierać jedynie informacje o sytuacji osoby wobec COVID-19 – zaszczepieniu, statusie ozdrowieńca lub negatywnym wynikiem testu. Paszport nie powinien zawierać żadnych innych danych medycznych. Komisja Europejska zapowiedziała, że w europejskim paszporcie szczepionkowym znajdować się będą ww. dane i dane identyfikujące jak: imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania. Korzystanie z paszportów zostanie zawieszone, gdy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosi koniec stanu zagrożenia zdrowia.

Otwieranie drzwi

Na początku pandemii COVID-19 wszyscy zakładali, że będzie to stan krótkotrwały, który najdalej po kilku miesiąca się skończy. Po ponad roku, ciągle jesteśmy pozamykani w swoich domach i chyba nikt poważny nie odważy się przewidzieć terminu zakończenia tej sytuacji. Zanim powrócimy do normalność po COVID-19, niektóre instytucje próbują zorganizować wydarzenia z udziałem publiczności.

Na początku lutego odbyły się Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2020. Jedno z pierwszych wydarzeń sportowych z udziałem kibiców na stadionach. Pojemność dwóch katarskich stadionów została ograniczona do około 30%. Kibice zostali poproszeni o przedstawienie dowodu szczepienia lub przebycia COVID-19 w ciągu trzech miesięcy przed zawodami. W przypadku braku przedstawienia takich dowodów nie możliwe było wzięcie udziału w meczu. Jednak, udział musiał być poprzedzony wykonaniem testu na COVID-19 w Qatar National Convention Centre (Narodowe Centrum Kongresowe Kataru) nie wcześniej niż 72 godzin przed meczem. Odebranie biletu było możliwe tylko w przypadku negatywnego wyniku testu.

W każdym z meczów uczestniczyło około 20 000 kibiców. Zgodnie z oświadczeniem FIFA, jedyny przypadek COVID-19 został zidentyfikowany przed meczami. Niemiecki gracz uzyskał wynik pozytywny testu, a następnie izolował się przez 14 dni i nie grał w zawodach.

Dane statystyczne, które udało się zebrać w ramach Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2020 zostaną przeanalizowane przez FIFA i pomogą w opracowaniu planu Mistrzostw Świata FIFA, które zaplanowano na grudzień 2022 r. w Katarze. FIFA również zastanawia się nad wprowadzeniem paszportów szczepionkowych, które byłyby częścią tzw. legitymacji kibica. Możliwe, że zostaną wykorzystane już podczas Pucharu Narodów Arabskich, który zaplanowano na grudzień 2021 r.

Koncepcja paszportów szczepionkowych nie jest nowa, ale wcześniej nie wzbudzała takiego publicznego zainteresowania. Obecnie nie jesteśmy w stanie określić roli jakie odegrają paszporty w powrocie do normalności. Najważniejsze, by przy ich tworzeniu jak i już gdy będziemy z nich korzystać pamiętano, że kluczowe jest zachowanie prywatności i ich autentyczność.

Źródło: https://iapp.org/news/a/vaccine-passports-gaining-traction-privacy-conversations-key/