Jak w praktyce wyglądają ulepszenia systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych?

11.3.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 588).

Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) z 17.2.2015 r., 2015/262 określającego, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia, Dz.Urz. UE L 59 z 3.3.2015), w którym Komisja Europejska przyjęła bardziej szczegółowe niż dotychczas rozwiązania dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt koniowatych.

Ważne

Nowelizacja implementuje przepisy regulujące:

– tryb i organy właściwe do nadawania, cofania i zawieszania upoważnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla zwierząt z rodziny koniowatych,

– obowiązki posiadaczy koniowatych w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

– przepisy karne związane z naruszeniem obowiązków posiadaczy koniowatych w zakresie ich identyfikacji i rejestracji,

– kompetencje organów kontrolujących system identyfikacji i rejestracji koniowatych.

Posiadaczom koniowatych zapewniono możliwość składania wniosków o wydanie dokumentów identyfikacyjnych drogą elektroniczną. Podstawą do wydania paszportu dla koniowatych nieposiadających statusu zwierząt hodowlanych będzie wyłącznie wniosek właściciela, zawierający co najmniej numery identyfikacyjne rodziców zwierzęcia oraz oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem koniowatego.

Nowelizacja umożliwiła także wydawanie dokumentów innych niż paszport lub jego duplikat – tymczasowego oraz zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności