Brałem udział w kilku postępowaniach zamówieniowych w gminie w latach 2018–2019 r. Składałem tam m.in. środki na wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów na procentowych rachunkach gminy. Skierowałem wniosek do gminy o zwrot odsetek, jednak ta twierdzi, że budżet z 2018 r. i 2019 r. wygasł i nic mi nie przysługuje. Czy słusznie?