Jak ochronić mieszkańców miast przed hałaśliwymi imprezami masowymi?

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że konieczne jest podjęcie stosownych kroków legislacyjnych, które zagwarantują ochronę zdrowia, a także poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego mieszkańców i wystąpił do Ministra Środowiska o podjęcie właściwych działań.

Zdaniem Rzecznika Praw Człowieka uciążliwości wynikają z braku mechanizmu prawnego, który pozwalałby właściwym organom na podjęcie działań wobec organizatora imprezy tak, by respektował on prawa okolicznych mieszkańców.

Problem braku odpowiedniej legislacji dotyczy kilku kwestii:

  1. W przypadku imprez masowych nie można zastosować regulacji ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) w zakresie nadmiernej emisji hałasu, gdyż nie ma możliwości zaklasyfikowania urządzeń używanych przez organizatora imprezy jako instalacji w rozumieniu tej ustawy.
  2. Przy wydawaniu zezwoleń na organizację imprezy masowej nie bierze się pod uwagę kwestii związanych z ochroną akustyczną terenów, w sąsiedztwie których ma się ona odbywać.
  3. Przepisy prawnokarne zapewniają iluzoryczną ochronę praw osób narażonych na hałas.

Kwestia ta została już jednak dostrzeżona przez resort środowiska i stała się jednym z przedmiotów prac funkcjonującego w ramach Ministerstwa Zespołu ds. przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem.

Ważne
Rekomendacje Zespołu dotyczą wprowadzenia regulacji uzależniających wydanie zezwolenia na imprezę masową od zorganizowania jej w taki sposób, by emitowany w związku z nią hałas nie powodował nadmiernych uciążliwości. Etap wydawania zezwolenia na organizację imprezy jest najdogodniejszym momentem do oceny stopnia potencjalnej uciążliwości imprezy dla okolicznych mieszkańców. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności