Izba Dyscyplinarna jednak nie orzeka

W żadnej z zaplanowanych na wtorek rozpraw przed Izbą Dyscyplinarną SN nie zapadło merytoryczne rozstrzygnięcie. Część spraw zdjęto z wokandy, w części wydanie orzeczenia odroczono.

Dzień po wydaniu głośnej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego sędziowie Izby Dyscyplinarnej wydali oświadczenie, w którym stwierdzali, że zostali powołani przez Prezydenta RP, a odsunięcie ich od orzekania byłoby niezgodne z konstytucją, z kolei powstrzymanie się od czynności orzeczniczych stanowiłoby z ich strony naruszenie ślubowania. Wydawało się więc, że ID będzie dalej orzekać. Jej pierwsze posiedzenie po ogłoszeniu uchwały wyznaczono na wczoraj.

Okazało się jednak, że z czterech przewidzianych rozpraw dwie zostały zdjęte z wokandy z powodu choroby jednego z sędziów. W trzeciej zaś, dotyczącej sędziego w stanie spoczynku, zapadło postanowienie o bezterminowym odroczeniu rozstrzygnięcia. Skład orzekający przyznał, że uchwała z 23 stycznia 2020 r. funkcjonuje w obrocie prawnym, co rodzi szereg wątpliwości związanych z możliwością orzekania w sprawie mającej charakter odwoławczy – zwłaszcza że w I instancji wypowiedziała się właśnie Izba Dyscyplinarna. Zgodnie z uchwałą trzech izb SN powinno się więc to orzeczenie uchylić i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania. Nie wiadomo jednak, czy skład orzekający wczoraj mógłby to zrobić, jako że również składał się z sędziów, których kompetencje do orzekania kwestionowała czwartkowa uchwała. Nie wiadomo także, jakiemu składowi powinno się przekazać sprawę, gdyż przepisy zastrzegają w tym przypadku właściwość Izby Dyscyplinarnej. W postanowieniu zwrócono jednak uwagę, że sama uchwała jest przedmiotem skarg do Trybunału Konstytucyjnego (złożyła ją już KRS, a zrobienie tego zapowiedzieli też prezydent i premier) dlatego należy zawiesić postępowanie do czasu wyjaśnienia tej kwestii przez TK.

W ostatniej z wyznaczonych spraw, dotyczącej z kolei prokuratora, również nastąpiło odroczenie. Tutaj jednak wątpliwości dotyczyły dopuszczalności odwołania obrońcy. ©℗

Szymon Cydzik
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności