IV SA/Wa 834/17 – postanowienie WSA Warszawa z dnia 12-07-2017