Posiadanie wiedzy o skierowaniu na obserwację psychiatryczną, a mimo to nie stawienie się na nią w wyznaczonym terminie, daje podstawę wydania zarządzenia o zatrzymaniu w celu doprowadzenia do szpitala na badania. Takie zachowanie stanowi bezprawn…