1. Nie wystarczy bowiem postawić w kasacji zarzut, ale należy również wskazać, na czym polega dane uchybienie (art. 526 § 1 KPK). Prezentowanie własnej, subiektywnej oceny dowodów i wywodzenie na tej podstawie o faktach, nie jest wystarczające do …