1. Nie można faktycznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności zaliczać skazanemu na poczet odbywania kar orzeczonych w dwóch różnych sprawach. 2. Istnieje możności korygowania rozstrzygnięć zawartych w prawomocnych wyrokach, które podlegają …