Inwestycje w gminie na terenie starych cmentarzy

Przedsiębiorca planujący budowę hotelu na działce, na której do czasów II wojny światowej znajdował się kirkut, musi uzyskać zgodę komisji rabinicznej. Bez niej nie rozpocznie robót (wyr. WSA z 6.9.2017 r., IV SA/Po 611/17).

Przedsiębiorca złożył wniosek do burmistrza o ustalenie warunków zabudowy dla hotelu. Otrzymał je, jednak obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Okazało się bowiem, że na części działki, gdzie miała powstać inwestycja znajdował się w przeszłości cmentarz żydowski. Z tego powodu burmistrz zalecił, by budowę hotelu uzgodnić z powiatowym konserwatorem zabytków oraz uzyskać zgodę Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Ważne
Dopiero po upływie 40 lat od ostatniego pochowania zwłok wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wydać decyzję o użyciu terenu cmentarnego na inny cel zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jednak, teren cmentarny stanowi lub stanowił uprzednio własność kościoła katolickiego lub innego kościoła albo związku wyznaniowego, wydanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel wymaga zgody właściwej władzy tego kościoła lub związku wyznaniowego.

Przedsiębiorca wniósł odwołanie do SKO, a następnie skargę do WSA. Sąd wskazał, że obywatele korzystający z wolności sumienia i wyznania mogą w szczególności otrzymać pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii. Natomiast ze znajdującego się w aktach sprawy pisma Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy z 8.5.2017 r. wynika, że termin „likwidacja cmentarza" nie istnieje w prawie żydowskim. W judaizmie cmentarz żydowski pozostaje cmentarzem aż do Dnia Sądu Ostatecznego. Z tego powodu, zdaniem WSA, kwestia lokalizacji cmentarza żydowskiego ma istotny wpływ na wynik tej konkretnie sprawy. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i nakazało SKO zająć się sprawą ponownie jednocześnie dając wskazówki, na co organ ma zwrócić uwagę.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności