Inwentaryzacja za pomocą dronów

Dron może pomóc w sprawdzeniu m.in. liczby i zgodności ze stanem palet, paczek czy nawet produktów. Zbliża się on do poszczególnych aktywów i odczytuje, dzięki wykorzystaniu RFID, kolejne tagi, uprzednio umieszczone na paletach czy paczkach. Wówczas nie jest konieczna obecność człowieka, który odszukiwałby kolejne aktywa – a to znacznie przyspiesza proces inwentaryzacji. Drony są też używane do pomiaru materiałów sypkich przechowywanych na otwartym terenie. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia dość dokładny pomiar powierzchni i objętości sfotografowanych pryzm oraz dostęp do budowli trudno dostępnych, np. na bagnach.

Ważne

Inwentaryzacja maszyn w przemyśle za pomocą technologii RFID czy inwentaryzacja zapasów przy użyciu drona i technologii RFID nie jest wystarczająca do sprawdzenia, czy dany składnik aktywów nie utracił ekonomicznej użyteczności. Urządzenie nie poinformuje, że otagowana maszyna mogła ulec uszkodzeniu (jest jedynie w stanie potwierdzić, że maszyna znajduje się w danym miejscu). Podobnie za pomocą drona i systemu RFID nie można stwierdzić, czy np. towar składowany w paletach nie uległ zawilgoceniu. Do weryfikacji, czy nie doszło do uszkodzeń aktywów, niezbędna jest obecność człowieka.

Warto wspomnieć, że w Polsce nie ma jeszcze przepisów, które precyzyjnie określałyby warunki i wytyczne użytkowania dronów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności