Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nakłada na administratorów danych wiele nowych obowiązków. Żeby ułatwić im ich wypełnienie, a tym samym umożliwić lepsze przygotowanie się na stosowanie przepisów rozporządzenia, polski organ ochrony danych wspólnie z innymi europejskimi rzecznikami, pracuje nad zestawem wytycznych i wskazówek dotyczących konkretnych rozwiązań i instrumentów ogólnego rozporządzenia.

Pierwsze z nich zostały już wypracowane, a ich polskie wersje językowe GIODO udostępnił na swojej stronie internetowej.

Obecnie trwają konsultacje w sprawie „Wytycznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych”. GIODO zbiera też uwagi dotyczące innych zagadnień, które będą omówione w kolejnych wytycznych, dotyczących m.in. profilowania. Stąd właśnie ta tematyka będzie przedmiotem webinarium, zaplanowanego na piątek, 19 maja 2017 r., które GIODO organizuje dzięki wsparciu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Jego celem jest jak najdokładniejsze poznanie potrzeb i opinii różnych środowisk zainteresowanych nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych.

Ramowy program webinarium przedstawia się następująco:

15:00 – 15:15 – Wprowadzenie Piotr Drobek, Biuro GIODO, mec. Wojciech Dziomdziora, PIIT

15:15 – 15:35 – Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia,

czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować

wysokie ryzyko” Andrzej Kaczmarek, Biuro GIODO

15:35 – 16:00 – Profilowanie Andrzej Kaczmarek, Biuro GIODO

16:00 – 16:20 – Dyskusja

Webinarium dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy http://giodo.gov.pl/1520281/id_art/9982/j/pl