Instytut Łączności wyznaczony do wsparcia Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej

Ustawa z 6.5.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087) umożliwia ministrowi finansów wyznaczenie w rozporządzeniu „podmiotu wyznaczonego” do świadczenia usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia, utrzymania lub wsparcia urządzeń i elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (dalej: SPOE KAS).

Na tej podstawie minister finansów w projekcie rozporządzenia w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie rozwoju i wsparcia elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS - wyznaczył Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie do świadczenia usług z zakresu rozwoju i wsparcia elementów systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych, obejmujących: 1) moduł przetwarzania danych strumieniowych, 2) moduł wirtualnych bramownic, 3) moduł map, 4) element systemu odpowiedzialny za proces naliczania opłaty elektronicznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności