Instrukcja dotycząca zgłaszania dzieci przybywających z terenów Ukrainy do SIO

Jak wskazuje resort edukacji, poprawna rejestracja uczniów jest istotna, ponieważ na podstawie liczby uczniów będą następnie przekazywane dodatkowe środki finansowe dla jednostem samorządu terytorialnego. Poniżej znalaza się treść instrukcji.

1. Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia

Należy zarejestrować uczniów w SIO zgodnie z instrukcją: https://pomocsio.men.gov.pl/szkolaplacowka-oswiatowa-uczen-dane-identyfikacyjne-rejestracja/
(w przypadku występowania w imionach i nazwiskach znaków obcojęzycznych należy skorzystać z instrukcji: https://pomocsio.men.gov.pl/rejestracja-danych-identyfikacyjnych-ucznia-ze-znakiem-obcojezycznym/)
Wypełniając dane należy wpisać imię, nazwisko i nr PESEL (jeśli dana osoba go posiada). W przypadku braku nadanego nr PESEL należy wskazać odpowiednią nazwę dokumentu oraz wpisać jego numer. W przypadku braku dokumentu należy z listy dokumentów wybrać „Brak dokumentu - Ukraina” i jako numer wpisać datę urodzenia ucznia w formacie RRRR-MM-DD (czyli rok – miesiąc – dzień).
W polu kraj pochodzenia należy wybrać „UKRAINA – UCHODŹCA”.
W polu status ucznia należy wskazać „inny”.
Pola „kraj pochodzenia” i „status” powinny być obowiązkowo wypełnione dla każdego ucznia z Ukrainy będącego uchodźcą, zarówno z nadanym nr PESEL, jak i bez tego numeru, z dokumentem lub bez dokumentu.

2. Rejestracja nauki ucznia

Należy zarejestrować naukę ucznia zgodnie z instrukcją: https://pomocsio.men.gov.pl/nauka-ucznia-rozpoczecie-nauki/
Jako datę rozpoczęcia nauki należy wskazać dzień przyjęcia ucznia do szkoły.

3. Rejestracja miejsca zamieszkania ucznia

Należy zarejestrować miejsce zamieszkania ucznia zgodnie z instrukcją: https://pomocsio.men.gov.pl/rejestracja-2/
Należy wskazać miejsce zamieszkania/przebywania ucznia w Polsce wybierając kolejno województwo, powiat, gminę, miejscowość.

4. Przypisanie ucznia do oddziału

a) oddział przygotowawczy - dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki
Należy utworzyć dla uczniów nowy oddział dodatkowy - przygotowawczy w nazwie wpisując „UKRAINA UCHODŹCY”. Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/oddzial-dodatkowy-rejestracja
Należy przypisać ucznia do oddziału przygotowawczego zgodnie z instrukcją https://pomocsio.men.gov.pl/szkola-uczen-przypisanie-do-oddzialu-dodatkowego/
b) oddział podstawowy - dla uczniów, którzy znają język polski w stopniu wystarczającym
Należy przypisać ucznia do istniejącego oddziału podstawowego na poziomie odpowiedniej klasy zgodnie z instrukcją: https://pomocsio.men.gov.pl/szkolaplacowka-oswiatowa-uczen-przypisanie-ucznia-do-oddzialu-podstawowego/
Analogicznie należy wykazać dzieci w oddziałach podstawowych wychowania przedszkolnego w: - przedszkolach,
- punktach przedszkolnych,
- zespołach wychowania przedszkolnego
- oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
Jedyną różnicą jest rejestracja nauki wychowanka (punkt 2 powyżej) zamiast nauki ucznia: https://pomocsio.men.gov.pl/nauka-wychowanka/
W razie pytań uprzejmie prosimy korzystać z zakładki Pomoc w SIO.

Źródło: https://sio.gov.pl, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności