Inspekcja pracy policzy związkowców

Tymczasem od liczby członków związku zawodowego będących pracownikami zależy wiele przywilejów związkowych, zarówno dotyczących sfery indywidualnych stosunków pracy – m.in. objęcie szczególną ochroną stosunku pracy, częściowe lub całkowite zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy, jak i zbiorowych – status organizacji związkowej, cecha reprezentatywności. Na przykład gdy dany związek liczy 150 członków będących pracownikami, to ma prawo do skierowania jednego ze swoich działaczy wyłącznie do pracy związkowej.

Deklaracje związkowców

Związkowcy są zatem bardzo zainteresowani zwiększaniem liczby członków związku, a pracodawca właściwie nie ma żadnej możliwości sprawdzenia prawdziwości ich deklaracji w tym zakresie. Najczęściej informacja ta jest pozyskiwana z listy płac, gdy z wynagrodzenia potrącana jest składka na związek. Często jednak pracownicy ukrywają swoją związkową przynależność, wpłacają składki bezpośrednio do kasy związku, a nierzadkie są przypadki indywidualnego zwolnienia z obowiązku opłacania składki przez zarząd związku z powodu trudnej sytuacji materialnej danego pracownika.

Jeśli związek deklaruje zrzeszanie 151 członków, to pracodawca nie ma właściwie możliwości sprawdzenia, czy jest to zgodne z prawdą. Kilka lat temu głośny był przypadek znanego producenta chipsów, który – mając uzasadnione wątpliwości co do liczebności związku – zaangażował notariusza, aby ten pytał poszczególnych pracowników o przynależność związkową. Na podstawie deklaracji pracowników stwierdzono, że deklarowana liczba związkowców jest znacznie zawyżona, a w konsekwencji zwolniono dyscyplinarnie przewodniczącego związku i oskarżono o wyłudzenie wynagrodzenia za okres nienależnego zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy. Pracownik odwołał się do sądu, jednak sąd przyznał rację pracodawcy, ponieważ przewodniczący związku odmówił ujawnienia deklaracji członkowskich pracowników, obawiając się ich ujawnienia pracodawcy. Tak dramatyczne zdarzenia nie miały by pewnie miejsca, gdyby Państwowa Inspekcja Pracy dysponowała prawem kontroli deklaracji członkowskich związku zawodowego.

Aktualnie projekt jest jeszcze na wstępnym etapie. Cieszy jednak zauważenie potrzeby zmiany w omawianym zakresie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności