Innowacje: 20 000 zł dla MŚP na transfer technologii

Program będzie teraz działał na nowych zasadach. Przede wszystkim, we wszystkich województwach, wzrasta poziom wsparcia w ramach pomocy de minimis. Najbardziej zmianę odczują firmy z województwa mazowieckiego - tutaj wsparcie będzie podniesione do 80% (dla porównania poprzednio wsparcie w ramach pomocy de minimis wynosiło 35%). Dla pozostałych województw będzie to odtąd 85%. Po stronie przedsiębiorcy pozostanie wybór: czy skorzystać z pomocy de minimis czy z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę, że od 1.4.2020 r. w ramach konkursu na transfer technologii minimalna kwota dofinansowania wynosi 150 000 zł (przedstawiciele Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A. przewidują, że może to ograniczyć liczbę składanych wniosków), a przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z refinansowania zakupu wartość niematerialnych i prawnych do kwoty 200 000 euro.

Dobrą wiadomością jest to, co zawsze cieszy przedsiębiorców, czyli znaczące uproszczenie formalności dotyczących dokumentów składanych w ramach konkursu. Załącznik do części finansowej wniosku będzie bardziej przejrzysty - jego uzupełnienie ma być intuicyjne.

W poprzednim konkursie do ARP wpłynęło blisko 150 projektów, z takich branż jak big data, ecommerce, telemedycyna, czy inteligentne i energooszczędne budownictwo. Chcemy zapewnić ciągłość w naborze wniosków w projekcie SOI.

Konkurs będzie podzielony na rundy miesięczne i będzie trwał do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności