Utraci moc obowiązującą ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. z 2013 r. poz. 385).
Proponuje także aby określić wykaz towarów i usług, w stosunku do których nie będzie obowiązku uwidaczniania cen jednostkowych towarów i usług w przypadkach, gdy nie byłoby to przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru lub usług. Jednak w przypadku rozbieżności albo wątpliwości odnośnie ceny za oferowany towar czy usługę, to konsument ma prawo żądać sprzedaży po najkorzystniejszej (z jego perspektywy) cenie. Ponadto, za niewykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących cen grozić będą przedsiębiorcom wysokie kary finansowe, na poziomie do 20 tys. zł przy jednorazowym naruszeniu (obecnie jest to nie więcej niż 1500 zł). Jeśli naruszeń będzie trzy, to kara wynosić ma maksymalnie 40 tys. zł.