Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie pozwalało nie tylko szybciej załatwić sprawę w sądzie, ale też i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Głównym założeniem informatyzacji jest bowiem aby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczysto-księgowego była obowiązkowa dla

1) notariuszy,

2) komorników sądowych,

3) naczelników urzędów skarbowych.

System teleinformatyczny będzie weryfikować dane identyfikacyjne notariusza i komornika, a także naczelnika urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie pozwoli sądowi na stwierdzenie, czy osoby te posiadają stosowne uprawnienia.

Powodem obecnego przesunięcia wejścia w życie informatyzacji, a było już ich kilka, są zastrzeżenia Krajowej Rady Notarialnej do działania systemu oraz zbyt krótki czas na gruntowne przygotowanie się do składania sformalizowanych wniosków o wpis w księdze wieczystej za pomocą systemu teleinformatycznego.