Informatyzacja ksiąg wieczystych będzie opóźniona

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie pozwalało nie tylko szybciej załatwić sprawę w sądzie, ale też i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Głównym założeniem informatyzacji jest bowiem aby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczysto-księgowego była obowiązkowa dla

1) notariuszy,

2) komorników sądowych,

3) naczelników urzędów skarbowych.

System teleinformatyczny będzie weryfikować dane identyfikacyjne notariusza i komornika, a także naczelnika urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie pozwoli sądowi na stwierdzenie, czy osoby te posiadają stosowne uprawnienia.

Powodem obecnego przesunięcia wejścia w życie informatyzacji, a było już ich kilka, są zastrzeżenia Krajowej Rady Notarialnej do działania systemu oraz zbyt krótki czas na gruntowne przygotowanie się do składania sformalizowanych wniosków o wpis w księdze wieczystej za pomocą systemu teleinformatycznego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności