Informator można pobrać ze strony Urzędu Zamówień Publicznych.