Informacje o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.1.2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 64) obowiązuje od 14.1.2019 r. i związane jest z wprowadzonymi zmianami do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Informacje o środkach są przekazywane przez podmiot przekazujący do podmiotu pośredniczącego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozporządzenie określa realizację obowiązku przekazywania informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych na terytorium Polski/UE lub z terytorium Polski/UE, za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, tj. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nałożonego na Organy Straży Granicznej oraz naczelników urzędów celno-skarbowych, poprzez przywołanie wzoru dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).

Wzór przedmiotowego dokumentu będzie opublikowany w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności