Informacje o menedżerach też znajdą się w rejestrze

Takie zmiany zawiera nowela zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, którą rozpatrywał w czwartek Sejm.

Funkcjonujący od 16 lat KRS stał się ważnym źródłem informacji o przedsiębiorcach, ale wymaga zmian, usprawnienia, większej wiarygodności.

Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, powiedział „Rz", że wiarygodny, dostarczający pewnych informacji rejestr jest nie tylko elementem zwiększenia pewności na rynku, w biznesie, ale służy też usprawnieniu sądów.

Dane o firmie

W sześciu działach rejestru zawarte są podstawowe dane o przedsiębiorcach, w szczególności spółkach: forma prawna, adres siedziby, sposób reprezentacji i nazwiska reprezentantów, ale też o przedmiocie działalności i ewentualnych zaległościach publicznoprawnych. Dane te dostarczają informacji ważnych dla oceny wiarygodności kontrahenta. KRS wymaga jednak sprawnych sądów rejestrowych, bieżącej, skutecznej kontroli prawdziwości wpisów. Tymczasem dość powszechna ocena jest taka, że KRS nie w pełni wykonuje to zadanie, co wyraźnie pokazała choćby afera Amber Gold.

Jedną z głównych bolączek obecnych wpisów w KRS i – szerzej – funkcjonowania w szczególności spółek jest dość częsty brak organu uprawnionego do ich reprezentacji (zarządu). Eliminowaniu takich sytuacji ma służyć rozszerzenie tzw. postępowań przymuszających do uzupełnienia tych braków oraz obowiązku składania do KRS adresów kluczowych menedżerów. Wreszcie rozszerzenie kompetencji kuratora ustanawianego przez sąd.

Dyscyplina i technika

W razie stwierdzenia, że spółka nie ma kompletnego zarządu (organu uprawnionego do reprezentowania), sąd rejestrowy wyznaczy jej termin i wezwie do powołania tego organu pod rygorem grzywny. Oprócz kija będzie także marchewka: grzywna ma być stosowana tylko wobec osób całkowicie lekceważących obowiązki, a gdy zaniedbania nadrobią bądź wykażą, że nie byli w stanie tego uczynić, unikną grzywny. Gdy ta procedura zawiedzie, a sąd nie będzie w stanie ustalić osób zobowiązanych do wyboru zarządu, sięgnie po inne środki: na przykład ustanowienie kuratora, rozpoczęcie likwidacji spółki.

Kurator ma podlegać oczywiście nadzorowi sądu, który go ustanowił. Będzie mógł też reprezentować spółkę, a zakres jego obowiązków i kompetencji każdorazowo określi sąd, uwzględniając cel ustanowienia kuratora.

Kolejny segment zmian to usprawnienia informatyczne. Przewidziany jest mianowicie obowiązek składania wszystkich wniosków do KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Teraz bolączką przedsiębiorców jest konieczność wypełniania wielu papierowych formularzy, co skutkuje zwrotami co czwartego wniosku. Doświadczenia ze spółką S24 pokazują, że złożone elektronicznie wnioski zwracane są tylko w 6 proc. i wskaźnik ten ciągle spada.

Proponuje się wprowadzenie od 1 marca 2020 r. obowiązku składania wszystkich wniosków (wpisowych i niewpisowych) do rejestru przedsiębiorców KRS oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu poprzez system teleinformatyczny. Natomiast przy wpisach do rejestru stowarzyszeń, fundacji czy publicznych ZOZ - system teleinformatyczny nie będzie obowiązkowy, ale zainteresowani będą mogli z niego korzystać, jeśli się na to zdecydują.

Elektronika w Krajowym Rejestrze Sądowym ma być wdrożona w pełni 1 marca 2020 r., ale inne zmiany mają wejść jeszcze w tym roku.

O znaczeniu KRS niech świadczą dane o liczbie wpisów: tylko w 2015 r. wpisano do niego 48,1 tys. przedsiębiorców oraz 6,9 tys. stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych i ZOZ liczonych łącznie.

Opinia

prof. Michał Romanowski, Uniwersytet Warszawski, specjalista od prawa spółek

Projektowane zmiany to kontynuacja informatyzacji prawa spółek, którą w Polsce na szerszą skalę zapoczątkowała możliwość rejestracji spółki z o.o. online od 2012 r. Pozytywne doświadczenia ze spółką z o.o. wpłynęły na rozszerzenie prac nad digitalizacją KRS. Jego informatyzacja pozwoli na efektywniejszą, szybszą i tańszą realizację funkcji informacyjnej KRS oraz zwiększenie przejrzystości danych wpisanych do niego. Ma to fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu. Łatwiejszy dostęp do danych o członkach zarządu pozwala np. skuteczniej zidentyfikować członków zarządu wykreślonych z powodu upadłości, którzy tworzą i zarządzają kolejnymi spółkami, co może mieć znaczenie dla wierzycieli takich spółek. Niepowodzenie biznesowe nie dyskwalifikuje, ale wielokrotne niepowodzenia zarządzającego to ważny sygnał dla wierzycieli.

etap legislacyjny: przed trzecim czytaniem
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności