Od 24 października tego roku podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie, która została poddana kwarantannie lub przebywa na izolacji domowej jest informacja o tym fakcie w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP).

ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również osoba ubezpieczona.

Dane dotyczą osób, których kwarantanna lub izolacja trwała 22 października albo zacznie się po tym dniu i dostępne są na portalu PUE ZUS w nowej zakładce „Kwarantanna, izolacja domowa”.

Instrukcja dla płatnika składek

Aby sprawdzić informację o kwarantannie lub izolacji domowej należy zalogować się na platformie PUE ZUS i przejść do zakładki „Płatnik”. Następnie z menu znajdującego się po lewej stronie wybrać „Kwarantanna, izolacja domowa”.

Po uruchomieniu zakładki wyświetlą się na niej informacje, takie jak m.in. dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. imię, nazwisko, numer PESEL), typ decyzji, data rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny lub izolacji status wpisu (obowiązujący – najbardziej aktualna informacja o kwarantannie lub izolacji domowej, zastąpiony – informacja, która została zastąpiona na nową ze statusem „obowiązujący”).

Chcąc sprawdzić np. tylko osoby w izolacji domowej, można skorzystać z filtra.

Informacje widoczne na ekranie będzie można wydrukować albo zapisać na dysku komputera w pliku xsl, csv, pdf, txt i xml.

Instrukcja dla osoby ubezpieczonej

Należy zalogować się na platformie PUE ZUS i przejść do zakładki „Ubezpieczony”. Następnie z menu znajdującego się po lewej stronie wybrać „Kwarantanna, izolacja domowa”.

Po uruchomieniu zakładki wyświetlą się na niej informacje, takie jak m.in. typ decyzji, data rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny lub izolacji oraz status wpisu (obowiązujący – najbardziej aktualna informacja o kwarantannie lub izolacji domowej, zastąpiony – informacja, która została zastąpiona na nową ze statusem „obowiązujący”).

Jeśli taka osoba ma kilka decyzji, będą one widoczne na koncie PUE ZUS. Interesujące daną osobę informacje np. o typie decyzji, dacie rozpoczęcia kwarantanny lub izolacji, można znaleźć korzystając z filtra.

Informacje widoczne na ekranie będzie można wydrukować albo zapisać na dysku komputera w pliku xsl, csv, pdf, txt i xml.

Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS

Aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, należy złożyć stosowny wniosek bezpośrednio do ZUS lub poprzez swojego pracodawcę. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS.

ZUS zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).

Świadczenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę

Do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu Płatnika w PUE ZUS.

W przypadku, gdy osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS, nie będą widoczne odpowiednie dane, to osoba ta w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji, powinna złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie. Powinno ono zawierać potwierdzenie odbycia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji. O potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu płatnik składek powinien wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ważne dla osób na kwarantannie lub w izolacji

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i które ubiegają się o wypłatę świadczeń chorobowych, nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie muszą także mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Jednocześnie powinny pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Źródło:

gov.pl