Informacja o dodatku osłonowym oraz o prawie złożenia wniosku o jego wypłatę

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 244 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31.1.2022 r. w sprawie informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę.

Od 4.1.2022 r. obowiązują przepisy DodatekOsłonU), z tym, że od 4.2.2022 r. obowiązuje art. 5 DodatekOsłonU, zgodnie z którym sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych ma obowiązek dołączyć do faktury informację o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do 31.10.2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie DodatekOsłonU.

Z rozporządzenia wynika, że informacja jest przekazywana przez sprzedawcę energii elektrycznej lub sprzedawcę paliw gazowych w taki sposób jak wspomniana wyżej faktura, a wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności