Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić obywateli Ukrainy mogą zgłaszać swoje oferty pracy w dwóch formach:

 • w powiatowym urzędzie pracy albo
 • lub poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl

Jak wskazuje resort pracy i rodziny w ofertach warto wskazać, że są one skierowane do obywateli o obywatelek Ukrainy. Resort pracy wskazuje, że pracodawcy mogą liczyć na pomoc urzędników urzędów pracy oraz konsultantów tak zwana Zielonej Linii tel. 19524.

Oferta pracy powinna zawierać takie informacje jak:

 • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
 • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
 • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
 • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Resort pracy informuje, że pracodawca może poprosić urząd pracy o tłumaczenie oferty pracy na język ukraiński. oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy – https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

Należy pamiętać, że obecnie obowiązują przepisy zgodnie z którymi legalne zatrudnienie pracowników, który jest obywatelem lub obywatelką Ukrainy wymaga uzyskania jednego z dwóch dokumentów (trwają prace mające na celu zmiany w tym zakresie):

 • zezwolenie na pracę (zezwolenie na pracę możesz uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat) lub
 • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy możesz uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy
Ważne

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Pracy w najbliższych dniach powinna zostać zaprezentowana specustawa, która przewiduje maksymalne uproszczenie procedur przy zatrudnianiu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z jej treścią osoba, która wjeżdża do Polski z automatu ma mieć zalegalizowany pobyt a pracodawca, który zatrudni taką osobę będzie miał tylko obowiązek poinformowania powiatowego urzędu pracy o fakcie zatrudnienia takiej osoby.