Indyjskie AIOCD przedstawia sugestie do projektu polityki zarządzania danymi zdrowotnymi

Obawy stowarzyszenia dotyczą m.in. mechanizmów ochronnych służących szyfrowaniu danych wrażliwych czy prywatności pacjentów. Jednym z postulatów AIOCD jest opublikowanie projektu w językach narodowych.

Sekretarz generalny AIOCD poinformował o przedstawieniu sugestii NDHM. Jak zaznaczył, stowarzyszenie popiera działania rządu zmierzające do korzystania przez pacjentów
z technologii oraz cyfryzacji w ramach opieki zdrowotnej.

Niemniej jednak, jak podkreśla stowarzyszenie, bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie, by pośpiech we wprowadzaniu technologii nie skutkował zagrożeniem dla poufności pacjentów, lekarzy oraz farmaceutów.

AIOCD wskazuje, że konsultacje społeczne w zakresie wprowadzanej przez Narodowy Urząd Zdrowia Polityki zarządzania danymi osobowymi prowadzone są w sposób pochopny. Sam dokument będzie niósł za sobą daleko idące konsekwencje w zakresie świadczenia usług zdrowotnych oraz aktualnie obowiązujących aktów normatywnych.

Sugestie AIOCD

  1. Polityka powinna określać podmioty, którym mogą być udostępniane dane pozbawione elementów identyfikacyjnych np. w celach  badań i analiz.
  2. Należy określić miejsce przechowywania danych przez Data Fiduciary w celu zapewnienia
     o tym, że dane wrażliwe zabezpieczone są w sposób adekwatny. 
  3. W polityce powinny zostać ujęte procedury dla organów oraz innych dostawców usług zdrowotnych określające mechanizmy kontrolne w związku z przetwarzaniem danych wrażliwych.
  4. Należy ująć w dokumencie kwestie związane z odpowiedzialnością za nielegalne pozyskiwanie i wykorzystywanie danych. 
  5. Zakres Polityki powinien objąć również obszary wiejskie, w których lekarze rzadko przekazują dane w formie elektronicznej. 

Źródło:

https://www.expresshealthcare.in/news/aiocd-expresses-data-privacy-concerns-in-draft-health-data-management-policy-submits-comments-suggestions/424792/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności