Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2016 roku. Wartość ta stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4404,17 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3303,13 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy. W konsekwencji w 2017 r. składka zdrowotna wynosi 297,28 zł. W stosunku do 2016 r. oznacza to wzrost składki o 2,9%.