Ponieważ wskazany poprzednio w ustawie z 15.4.2011 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2167 ze zm.) okres okazał się niewystarczający do pełnego wdrożenia przepisów unijnych do polskiego systemu prawa (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/U z 25.10.2012 r. – w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE; Dz.U.E z 2012 r., L 315), nowelizacja przesunęła termin obowiązywania ustawy z 31.12.2016 r. na 31.12.2017 r. (art. 1 ust. 2 ustawy z 29.12.2015 r. – o zmianie ustawy o efektywności energetycznej; Dz.U. z 2015 r., poz. 2359).