W kasacji nie można skutecznie wywodzić tezy o naruszeniu art. 41 § 1 KPK, jeżeli w toku postępowania przed sądem pierwszej lub drugiej instancji nie doszło do wydania orzeczenia w trybie art. 42 § 4 KPK.