III CZP 43/18 – uchwała SN – Izba Cywilna z dnia 07-09-2018