II SA/Op 198/17 – postanowienie WSA Opole z dnia 22-06-2017