II SA/Kr 651/16 – wyrok WSA Kraków z dnia 27-06-2017