Ustawodawca realizację wglądu do dokumentu ograniczył wyłącznie do dokumentu urzędowego. Od dokumentów urzędowych należy odróżnić dokumenty prywatne pochodzące od osób fizycznych. Dokumentami prywatnymi będą w tym rozróżnieniu listy, wnioski, pety…