1. Określając liczbę miejsc parkingowych w odniesieniu do każdej inwestycji budowlanej należy mieć na względzie zasady racjonalności oraz konieczność indywidualnego podejścia do tego aspektu uwzględniając charakter inwestycji realizowanej na różny…