II SA/Rz 570/18 – postanowienie WSA Rzeszów z dnia 15-06-2018