Dla instytucji sprzeciwu nie ma znaczenia, że postępowanie administracyjne zostało wszczęte przed 1 czerwca 2017 r. Znaczenie ma natomiast to, że postępowanie administracyjne zostało zakończone wydaniem zaskarżonej decyzji po tej dacie i tym samym…