1. Obowiązek udzielenia informacji publicznej przez nadleśniczego nadleśnictwa ciąży na nim jako na kierującym nadleśnictwem, będącym wewnętrzną jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Lasów Państwowych, które z mocy art. 32 ust. 1 ustawy z 28.0…