Przedsiębiorstwo we wskazanym wyżej ujęciu stanowi samodzielny przedmiot obrotu. Może być zbyte jako całość jednym aktem prawnym (uno actu). Jest więc nabyciem pod tytułem ogólnym wszystkich praw, niezależnie od tego, jakie zasady rządzą zbywaniem po