1. Zasadą jest wyłączenie udziału organizacji społecznych ze wszystkich postępowań prowadzonych w sprawie pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), z wyjątkiem postępowań w tym przedmiocie wymagając…